5 days ago

Ołoszenie – warsztaty z komunikacji

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttp://gry-menedzerskie.biz.pl/2017/02/11/ read more...

6 days ago

Obwieszczenie – treningi i gry

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia-team-building.edu.pl/2 read more...

7 days ago

Publikacja – szkolenia z politologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 week ago

Informacja – szkolenia i gry

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 week ago

Anons informacyjny – treningi z chemii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia-team-building.e read more...

1 week ago

Decyzja – treningi i gry

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

2 weeks ago

Publikacja – szkolenia z podejmowania decyzji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...